661


Laura Finne-Elonen


Laura Finne-Elonen, erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu ja kulttuurin monitoimija on kunnallisvaaliehdokkaana Helsingissä.

Finne-Elosella on ollut monia luottamus- ja johtotehtäviä kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja kulttuuriyhdistyksissä. Hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja RKP:n kaupunginvaltuustoryhmän jäsenvuodesta 2008. Laura Finne-Elonen on toiminut terveyskeskuslääkärinä ja lastenneuvola- ja koululääkärinä.

"Työssäni olen nähnyt ne ongelmat ja vaikeudet, joiden kanssa ihmiset kamppailevat. Pandemian aikana ovat hoitoon pääsyn jonot pidentyneet ja vakavien sairauksien löytyminen ja hoidon niihin aloittaminen viivästynyt. Hoitovelka on kasvanut huomattavasti myös ei-kiireellisen hoidon osalta. Terveyspalveluita tulee kehittää niin, että kaikki saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa hoidon. Hoidon jatkuvuus ja pitkäaikainen asiakassuhde ovat tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta. Henkilökunnan pysyvyyden kannalta olisi suotuisaa, että asiakassuhteet olisivat mahdollisimman pysyviä ja että omaan työhön liittyviin asioihin voisi joustavasti vaikuttaa."

”Monet asiat vaikeutuneet. Perheiden tarvitsema tuen tarve on lisääntynyt. Monille on aiheutunut mielenterveysongelmia eristyneisyyden ja pitkien rajoituskausien takia. Erityisesti nuorille suunnattujen mielenterveyspalveluiden riittämättömyys on nyt seikka, jonka seuraukset tulevat näkymään vielä vuosien perästä. Oppilashuoltoon tulee panostaa ja säilyttää se koulun yhteydessä. Sosiaalitoimen tulee saada lisää resursseja myös lastensuojeluun, perheiden tukemiseen ja ikäihmisten hyviin palveluihin.”

"Kaupungin tulee panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Haluan vaikuttaa siihen, että Helsingistä tulee turvallisempi kaupunki. Keskustan tulee säilyä asuttuna ja elävänä ja rakentamisen tulee kunnioittaa olemassa olevaa arkkitehtuuria, vaalia avoimia tiloja ja näkymiä. Lähipalveluita ja uusia asuinalueita tulee kehittää asukkaita kuunnellen. Ympäristöä, viheralueita ja puistoja tulee suojella. Helsingin ongelmat voidaan ratkaista vain yhteisymmärryksessä kaikkien puolueiden kesken ja yhteistyössä naapurikuntien kanssa." 

 

 

 

L:FE